JAK PRACUJĘ?

Proces projektowania wnętrza składa się z czterech etapów

Proces projektowy to przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian. Składa się on ze stałych, wspólnych dla wszystkich wnętrzarskich aranżacji etapów, niezależnie od tego jak duże jest projektowane mieszkanie czy dom. Aby podjąć ostateczną decyzję, czasem trzeba zobaczyć kilka możliwości, dlatego na każdym etapie projektu możliwe są zmiany.

Analiza przestrzeni

Inwentaryzacja budowy oraz omówienie z inwestorem projektowanych pomieszczeń pod kątem ich funkcjonalności we wnętrzu

Ustalenie budżetu.

Projekt funkcjonalny

Wykonanie kilku koncepcji (2-4) rzutów projektowanego wnętrza wraz z planszami obrazujacymi kolorystykę i styl wnętrza

Omówienie wad i zalet wszystkich koncepcji rzutu funkcjonalnego projektowanej przestrzeni


Projekt koncepcyjny

Ustalenie kolorystyki wnętrza

Wybór materiałów wykończeniowych

Przygotowanie modelu 3D i fotorealistyczych wizualizacji projektu

Projekt wykonawczy i kosztorys

Wykonanie książki projektu złożonej z rysunków wykonawczych: rzutów ścian, podłóg, sufitów,przekrojów i widoków ścian projektowanych pomieszczeń, rzutów instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, projektów wykonawczychi rysunków mebli.

Udana współpraca

Projekt wnętrza zgodny z naszymi preferencjami, oczekiwaniami i potrzebami to najlepszy sposób na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z późniejszymi przeróbkami.

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz